พระราชอาณาจักรกัมพูชา

ศาสนา

ศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายย่อย คือ ธรรมยุตินิกายและมหานิกาย) และศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์

เกร็ดทางวัฒนธรรมในการทำธุรกิจ

 • วัฒนธรรมต่างๆ จะค่อนข้างเหมือนกับของชาติอื่นๆ ในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะกับประเทศไทย
 • ชาวกัมพูชาจะทักทายกันโดยการประสานมือทั้งสองข้างไว้ข้างหน้าและโค้ง เรียกว่า Sompeah โดยปกติ คนที่อายุน้อยกว่าหรือยศน้อยกว่าจะเป็นผู้เริ่มทักทายก่อน แต่ในปัจจุบันมีการยอมรับการทักทายแบบจับมือของชาวตะวันตกมากขึ้น
 • ศีรษะถือเป็นของสูงในสังคมชาวกัมพูชา เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจับหรือเล่นศีรษะผู้อื่น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
 • หากเป็นไปได้ การแลกนามบัตรในการเจอกันครั้งแรก ควรใช้นามบัตรที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเขมรอยู่ในใบเดียวกัน
 • แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไปในการทำธุรกิจ แต่ชาวต่างชาติควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่ค้าชาวกัมพูชามีความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน หากไม่มากนักควรใช้ล่ามเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • สำหรับนักธุรกิจชาวกัมพูชา สามารถเรียกโดยใช้ "Mr." ตามด้วยชื่อจริง และใช้ "Madam" สำหรับผู้หญิงได้ ผู้จัดการระดับอาวุโสในหลายๆ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนอาจมียศนำหน้าว่า " Your Excellency"
 • ในกัมพูชา การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารหรือเล่นกอล์ฟ มักจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อใจและความเข้าใจระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ นักธุรกิจชาวต่างชาติที่ประสบความสำเร็จในกัมพูชาจะต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่น
 • การพบปะกันโดยตรงในการประชุมครั้งแรกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และโดยมากมักจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่จะไม่แสดงอาการโกรธหรือหงุดหงิดต่อชาวเขมร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้ชาวเขมรเสียหน้าต่อหน้าผู้ร่วมงาน
 • ในการทำธุรกิจในประเทศกัมพูชา นักธุรกิจจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้ที่คุณเจรจาธุรกิจด้วยนั้นมีระดับความอาวุโสหรือตำแหน่งอะไร และใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆ การสื่อสารหรือการโต้ตอบต่างๆ ควรกระทำผ่านผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูง และพึงระลึกไว้เสมอว่าการตัดสินใจต่างๆ มักใช้เวลานานเนื่องจากไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหน่วยงานราชการต่างๆ
 • นักธุรกิจชาวต่างชาติควรหลีกเลี่ยงวิธีการประชุมธุรกิจแบบก้าวร้าวหรือตรงไปตรงมาจนเกินไป ชาวกัมพูชามักจะใช้วิธีการบอกเป็นนัยๆ มากกว่าการพูดอย่างตรงไปตรงมาในการเจรจา เวลาที่ชาวกัมพูชาตอบว่าใช่ นั่นหมายความว่าเค้าได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด แต่ไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นด้วย
 • การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแสดงถึงความขอบคุณและความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่พึงกระทำในการเยือนกัมพูชา ควรยื่นของขวัญด้วยมือขวา และถ้าต้องการแสดงความสุภาพเป็นพิเศษ ให้ใช้นิ้วจากมือซ้ายประคองข้อศอกขวา
 • ก่อนเข้าบ้านของชาวกัมพูชาต้องถอดรองเท้าก่อนเสมอ
 • แม้ว่าภาษาเขมรจะยาก แต่ชาวต่างชาติควรเรียนรู้คำทักทายเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
 • เวลานั่งที่พื้นหรือเก้าอี้ ควรเก็บเท้าให้มิดชิด ไม่ควรให้ใครเห็นฝ่าเท้าของคุณ เนื่องจากเป็นการไม่สุภาพ
 • ในการเจรจาธุรกิจ ผู้ชายควรใส่สูทสีเข้มพร้อมเนคไทสำหรับงานที่เป็นทางการ ในการทำงานในสำนักงาน สามารถใส่เสื้อเชี๊ตเปิดคอและกางเกงขายาวได้ สำหรับผู้หญิง สามารถใส่ชุดแนวตะวันตกได้แทบทุกแนว ยกเว้นชุดหรือกระโปรงที่สั้นจนเกินไป เนื้อผ้าที่เหมาะสมคือผ้าฝ้ายเนื่องจากกัมพูชามีอากาศร้อน
 • การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, ประเทศกัมพูชา
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด

แบล็คแคนยอน

แบล็คแคนยอน ธุรกิจร้านอาหารกาแฟ ที่ทุกวันนี้มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้นเป็นสิ่งที่การันตีถึงความสำเร็จของผู้บริหารที่สามารถนำพาธุรกิจแบรนด์ไทยออกสู่ต่างประเทศและเป็นที่จับตาของบรรดาเอสเอ็มอี ที่วันนี้แบรนด์ดังกล่าวก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ มาก่อนเช่นกัน

คุณโสมเพ็ญ ขุทรานนท์

สินค้าที่บริษัทโลตัสพรผลิตขึ้นเป็นโลโก้โปรดัคต์ทั้งหมด ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักของคนกัมพูชาและชาวต่างชาติ บริษัทเริ่มต้นผลิตจำหน่ายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น แต่ภายหลังต้องขยายกิจการให้กว้างขึ้น เพราะมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น การส่งออกตามมา โดยรูปแบบการทำงานนั้นไม่ได้อยู่ในลักษณะโรงงาน แต่ใช้วิธีร่วมกับชุมชน ดังเช่น โอท็อปของประเทศไทย